Bầu cử Mỹ 2020: Phe ông Trump chuẩn bị ra "đòn" cuối vào ngày quyết định người thắng cử? | VTC NowVTC Now | Một nhóm hạ nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng vào ngày 6/1/2021 nhằm đảo ngược kết quả bầu cử …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.