Tương lai Tổng Thống Trump sẽ ra sao ? sau khi kêu gọi hoà giải hàn gắn, chuyển giao quyền lựctintuc24hol #tintuc Tương lai ông Trump ra sao? Bị phế truất, hoặc sẽ là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ hai lần bị Hạ viện luận tội, hoặc sẽ tự ân xá cho …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.